Layout

For å være realistisk har eg berre valgt ein “trendy” mal på bloggen min no i første omgang. Men eg kan jo ikkje ha sjølvrespekta i orden før eg har laga min eigen layout på bloggen. Dette får kome seinare, mitt realistiske mål er 6 månader.