Google Analytics API er her!

google_analytics_api

Mange har venta lenge på at Google skal lansere sitt API for Google Analytics. Dette har dei no gjort i følge Google Analytics Blog. Google Analytics er eit gratis verktøy for avansert webanalyse og måling av nettsider. Sjølv brukar eg det mykje på mine personlege prosjekt, men også for å forsikre kundar om at nettsidene deira når dei måla dei skal.

APIet vil gjere det mogleg for utviklarar å utvide Google Analytics på nye og kreative måtar som vil gi enda meir nytte og tilgjengelighet av webstatistikken for bedrifter og brukarar. Det kan også intergrerast i eksisterande produkter som i dag selges med meir eller mindre avansert webstatistikk. Snart er det vel nyhetsbrev frå dei fleste leverandørane av publiseringsløsninger om at dei no har utvida «sin» webstatistikk for å gi kundane meir verdi for pengane sine.

Ein søkemotor til å herske over dei alle..

Martin Bekkelund viser i artikkelen «Ikke at det betyr noe» søkemotor statistikk for bloggen sin. Den viser klart og tydeleg kor «mektig» Google sin posisjon som søkemotor er. Eg har omtrent dei same tala for min blogg som de ser over. Og poster denne artikkelen for å vise at dette absolutt er ein tendens,  dette er nok utbredt på dei fleste bloggar. Dersom ein er ei bedrift vil ein kanskje ha litt større treff frå kvasir-søk då målgruppa for bedriftsmarknaden er litt annleis enn det er for bloggmarknaden. Men også her vil ein nok sjå at Google tronar høgt over dei andre og framstår som søkemotoren med søkevolum frå ein anna liga enn resten av gjengen.

Legg merke til Sesam som siste blant mine topp-5 søkemotor-trafikk-kjelder, dei er jo kjøpt opp av Schibsted og har som mål å bli leiande på søk i Noreg. Dei har eit stykke att ser det ut til..