Blueprint CSS rammeverk

Blue Print CSS Framework

Endeleg eit CSS rammeverk som ikkje er for komplisert og innvikla! Det er NTNU studenten Olav Bjørkøy som står bak Blueprint CSS Framework. Rammeverket er ikkje kome ut offisielt enda, men det ser lovande ut og eg har alt testa det på nokre prosjekt.

Rammeverket er bygd opp av X antall kolloner som alle har fast bredde og leuft. Kollonene er enkle å tilpasse ynskjeleg layout, men det kan være litt verre å treffe ønska kollone mengd om ein ikkje brukar «standardmål» på layouten. Ein brukar enkelt i html koden for å sette dei ut i live.
til dømes:
<div class=»span-1″> vil seie 30px (om ein ikkje har endra grid-oppsettet)
<div class=»span-2″> ville blitt 60px osb.

Eit anna verktyg som er greit å bruke i saman med rammeverket er  Blueprint Grid CSS Generator som enkelt reknar ut grid-oppsettet for deg.

Besides, you can also use theto generate more flexible versions of Blueprint’s templates. Whether you prefer 8, 10,16 or 24 columns in your design, this generator now enables you that flexibility with Blueprint CSS Framework – a new “to-become-standard” in grid-based design approach.