IE Min-height hack

IEI mozilla kan ein enkelt få ting til å ha minimun høgde, men i IE er dette litt verre. Men denne metoden ser ut til å vikre tilfredstillande:
#innholdsramme {
min-height:300px;
height:auto !important;
height:300px;
}

Metoden oppdaga eg her: Min-Height Fast Hack