Farge trender 2009

I følge Clariants fargetrend rapport for 2009 «ColorForward» vil fargene i 2009 påvirkes av fire tema: «Grow Your Own future», «Global Repositioning», «Duality» og «Mosaic». Desse fargane er nok ikkje spesielt valgt ut med tanke på webdesign, men ein kan la seg inspirere av dei uansett.

«Grow Your Own Future»

Fokuserar på at folk har byrja å ta personleg asvar for miljøet og utfører positive endringar for å betra verda me lever på.

«Global Repositioning»

Fokuserar på den stadig aukande påverkinga av asiatisk tradisjon og kulturar (i sær indisk og kinesisk). Og kryssinga av kulturar som i dag skjer grunna dei moderne kommunikasjons mediene ein har tilgang til.

«Duality»

Fokuserar på korleis folk i dag er meir klar over kven dei er, og at mange har 2-delt personligheter. Til dømes at ein på dagtid kan være bankfunksjoner medan ein på nattestid er ein krigande viking i eit globalt internettspel. Fargane uttrykkjer både harmoni og kontrast.

«Mosaic»

Fokuserar på at strenge globale identitetar løsner grepet på folk, og tillet større miks av idear og etnisk påverknad, utan å mista unike kulturelle røtter. Fargane er sterke med mykje metning.

Les den komplette ColorForward rapporten her

Treff dei? Eller har du andre tankar kring fargetrender i 2009?

3 comments

Comments are closed.