Arbeidsmetode for brukarsentrert-design

Dette «verktøyet» gir deg ei oversikt over metodar og teknikkar som kan brukast innan brukarsentrert-design

«Generic work process» er ein guide gjennom arbeidsprosessen frå begynnelse til slutt når ein skal designa noko for brukarar. Den er designa i fem fasar, og i kvar fase oppfordras du til å lage, teste og analysere arbeidet ditt før du går videre til neste fase.

Under kvar  fase i arbeidsmetoden er det ei liste over ulike «verktøy» du kan bruke i fasa du er inne i. Alle verktøya har ei enkel innføring i korleis kan bruke dei.

Denne arbeidsmetoden er ikkje komplett endo, men denne tidlege utgåva skulle gi mykje inspirasjon til å finne arbeidsmetodar som kan fungere for deg. Eg håpar dette forskningsprosjektet endar opp i ei god håndbok for brukarsentrert-design.

Gå til Generic work process 1.0

3 comments

  1. Kult! Bra ting!
    Tenk om ein kunne gjort alt det der på et prosjekt då, og hatt tid til det. Hadde vert kjekt!

Comments are closed.