Minske Firefox «minnejafs»

Firefox

Det er med trist hjarte at eg innrømmer dette, men ein kan bli litt irritert på den kraftige minnebruken til Firefox. Maskina mi går av og til treigt og då hjelper det stadig å lukke den kjærlege Eldreven. Men – Eureka! Eg kom over eit tips som faktisk redusert minnejafset hans:
Korleis redusere minnebruken til Firefox

  1. Skriv about:config i adresselinja til Firefox
  2. Søk etter linja browser.sessionhistory.max_entries
  3. Dobbelklikk verdien 50, endre den til? 5

Kvifor 5?

Det er kor mange nettside-sesjonar han hugsar frå gong til gong. Og visstnok surfer ein ikkje tilbake på så mange nettstader!