Kort om fontlisenser

Me fekk eit opplysande brev om fontlisenser på jobben frå Luth. Som i all enkelhet forklarar korleis ein får lov å bruke fontar.

Dette HAR du lov til:

  • Du kan installera fonten på eit begrensa antall arbeidsstasjonar innan same firma – som regel 5.
  • Du kan sjølvsagt ta ein backup av fontfilene.
  • Du kan «embedde» fonten i eit dokument slik at det kan lesast og skrivast ut med rett font – forutsaett at dette dokumentet ikkje kan redigerast!

Dette har du IKKJE lov til:

  • Du kan ikkje installere fontane på fleire arbeidsstasjonar enn det antallet du har lisensar for.
  • Du kan ikkje gi fontfilene vidare til nokre utanfor ditt eige fima – td. trykkeri ( nokre fontprodusentar som FontFont gir faktisk lov til å sende med fontar for å få køyrt ut ein jobb, men dette forutsett at produksjonsstaden ikkje gjer endringar i fila).

Dette KAN du få lov til:

  • Oftast kan du redigera, konvertera og modifisera fonten for internt bruk, men denne modifiserte versjonen er underlagt same lisens som originalfonten – og som, oftast ynskjer originalens eigar/skapar å bli forespurt på førehand.
  • Tillegslisensar for å få lov til å installera og bruke fonten på fleire arbeidsstasjonar innan bedriften kan anskaffast – og det er ikkje kostbart!

Slik lyder det frå noregs største fontdistributør: Luth