Cufon – eit lettvint sIFR alternativ?

cufon sifr alternativ

Nokon Kvittra meg om Cúfon ein ny metode for å inkludere spesialfontar i webdesign. Tidlegare har jo sIFR hatt monopol på å benytte trykkfonter på overskrifter og liknande på nettsider. Men sIFR er og blir litt tungvint å implentera i webdesign, ein må til dømes inn i Flash for å klargjere fontfilene før dei kan brukast.